unnamed-71
Zajęcia artystyczne dla dzieci

Informacje o kursie

Zajęcia w ramach "Akademii Sztuki" to cykl kreatywnych lekcji przeznaczonych dla najmlodszych artystów (7-12 lat). Nasza szkoła opracowała autorski program zajęć dzięki któremu dzieci mają okazję m inn. wykonywać nietypowe eksperymentalne prace plastyczne z wykorzystaniem nowatorskich technik  i  metod tworzenia np. asamblaż, instalacja, ready made. Wykorzystujemy współczesne media w sztuce ucząc naszych małych artystów jak nakręcić film, wykonać artystyczną fotografię, stworzyć reklamę, nasi uczniowie będą brali udział w zajęciach parateatralnych, happeningu. Każde zajęcia uatrakcyjnia  krótka interakcyjna  rozmowa na temat sztuki. Stosujemy ciekawe i nowatorskie  techniki i metody pracy dbając o twórczy rozwój naszych uczniów. Na naszych zajęciach panuje przyjazna, rodzinna atmosfera.

 

15 

Kontakt ze sztuką - zarówno z pozycji odbiorcy, jak i twórcy - rozwija u dzieci ekspresję i umiejętności artystyczne oraz zdolność do działania i osiągania celu; wyrabia też poczucie ładu, porządku i estetyki, rozbudza zaciekawienie i wrażliwość, pomaga również dzieciom w odkrywaniu swojego „ja”. Wszystko, co jest dla dzieci nowe i ciekawe, oddziałuje na ich zmysły, kształtuje percepcję i wyobraźnię, wywołuje także przeżycia będące źródłem radości i dobrego samopoczucia, które mają wpływ na cały organizm dziecka.

Dzieciom podoba się to, co przynosi im radość, wywołuje miłe wrażenia lub doznania zmysłowe, które pobudzają je emocjonalnie. To z kolei skłania je do podejmowania własnych prób i działań w otaczającej rzeczywistości, do wyrażania siebie - do ekspresji artystycznej. Dlatego tak ważną sprawą jest zapewnienie dzieciom stałego dostępu do sztuki oraz możliwości jak najczęstszego wypowiadania się poprzez twórczość.

Rolą „AKADEMI SZTUKI” jest pomoc w odkrywaniu otaczającej ich rzeczywistości i w tworzeniu obrazów wizualnych tego świata. Dzieci zdolne trafiając do nas, oczekują zainteresowania i wsparcia są trudnymi i wymagającymi partnerami. Dostrzegając zdolnych uczniów, wychodzimy im naprzeciw, podejmując takie działania, które pozwolą rozwijać i pielęgnować ich uzdolnienia oraz talenty. Dlatego tak ważne jest właściwe rozpoznanie indywidualnych możliwości każdego dziecka, a być może odkrycie drzemiących w nim, a do tej pory nieujawnionych talentów.

13

WARSZTATY PASTYCZNE DLA DZIECI

Wykorzystujemy różnorodne techniki: rysunek ołówkiem, węglem, kredką i tuszem oraz frottage i monotypię malowanie gwaszem, akwarelami, temperami collage (z użyciem kolorowych papierów, gazet, fragmentów opakowań i materiałów) elementy grafiki (linoryt, gipsoryt) rzeźbę w glinie, działania w przestrzeni, instalacje organizujemy też letnie plenery i wystawy. Zajęcia w małych, zróżnicowanych wiekowo grupach, prowadzą doświadczeni pedagodzy. Zapewniamy dzieciom przyjazną, twórczą atmosferą i wszystkie materiały plastyczne oraz narzędzia.

W Akademii Sztuki dzieci zdobywają umiejętność wyrażania własnych emocji w procesie twórczym, rozwijają też te cechy osobowości, które będą przydatne w życiu społecznym. Stają się uważnymi obserwatorami otaczających zjawisk, widzą więcej szczegółów i barw wokół siebie. Poprawia się znacznie ich sprawność manualna, a przede wszystkim samoocena. Wiemy, że atmosfera akceptacji i poczucie bezpieczeństwa pomagają każdemu dziecku przeżywać naturalną radość tworzenia. Zapewniamy to wszystkim uczestnikom warsztatów plastycznych.

 

wspolne

W zajęciach może brać udział każdy, bez względu na wiek i umiejętności. Nauczanie jest indywidualne i dostosowane do potrzeb i umiejętności uczestników. Zajęcia w małych grupach prowadzą wykładowcy o dużym doświadczeniu pedagogicznym.

 image(15)

 

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: 1,5 GODZINY ZEGAROWE