unnamed-71
Zajęcia artystyczne dla młodzieży

Informacje o kursie

 Zajęcia dla młodzieży w Akademii Sztuki to cykl kreatywnych warsztatów artystycznych wykorzystujących różnorodne techniki plastyczne. Realizowany program został stworzony w ten sposób by każdy uczestnik mógł poznać, czym jest malarstwo, rysunek, rzeźba i kompozycja. W ciągu miesiąca co tydzień odbywają się zajęcia w innej technice artystycznej. Dzięki takiej formie zajęć młodzież nabywa różne umiejętności, poznaje różne środki wyrazu w sztuce. Do wybranej techniki nauczyciel prowadzący zajęcia przygotowuje autorski temat zajęć.

W zajęciach prowadzonych w ramach "Akademii Sztuki” może brać udział każdy, bez względu na wiek i umiejętności. Nauczanie jest indywidualne i dostosowane do potrzeb i umiejętności uczestników. Zajęcia w małych grupach prowadzą wykładowcy o dużym doświadczeniu pedagogicznym.

 

1

 

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: 3 GODZINY ZEGAROWE