unnamed-71
Historia sztuki

Ceny

Ustalana jest z początkiem września w zależności od ilości zgłoszeń.

 

Rok szkolny 2014/2015 - 50 zł za zajęcia (25 zł za godzinę lekcyjną)

* w cenie wszystkie materiały (kserówki, filmy, notatki, matriały edukacyjne itp.)

 

Dla każdego ucznia pierwsze zajęcia GRATIS!!!

 

Wpłat można dokonywać gotówką bądź przelewem na konto:

 

Ing Bank Śląski: 70 1050 1722 1000 0090 7947 4939

 *w tytule imię i nazwisko oraz miesiąc za który dokonywana jest opłata