unnamed-71
Historia sztuki

Informacje o kursie

Historia Sztuki to nauka humanistyczna, której przedmiotem jest wiedza z zakresu malarstwa, rzeźby i architektury. Jest to jeden z przedmiotów liczących się w procesie rekrutacyjnym na uczelnie wyższe o profilach artystycznych i architektonicznych. Nasza Szkoła  prowadzi zajęcia w charakterze wykładów przygotowujących do egzaminu maturalnego.

Osoby biorące udział w zajęciach otrzymują szereg materiałów takich jak notatki do każdego tematu, materiały dydaktyczne z szeroko opisanym tematem zajęciowym, zebrany i umieszczony na płycie DVD kanon dzieł wymagany podczas egzaminu maturalnego, filmy edukacyjne itp. 

Lekcje prowadzi Pani mgr Marta Jacak.

 

99

 

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: 2 GODZINY LEKCYJNE