unnamed-71
Kurs rysunku architektura

Informacje o kursie

Nasza oferta kierowana jest przede wszystkim do przyszłych maturzystów chcących zdawać egzamin wstępny na jeden z kierunków:

•    Architektura i Urbanistyka
•    Architektura Krajobrazu
•    Sztuka Ogrodowa
•    Wzornictwo Przemysłowe

 

Algorytm procesu rekrutacyjnego na te kierunki w każdym przypadku jest bardzo podobny. Kandydaci zobowiązani są zdać pozytywnie egzamin z predyspozycji rysunkowych, co w połączeniu z ocenami z matury daje całościową ocenę ostateczną decydującą o wyniku rekrutacji.
Bardzo dobra umiejętność rysowania jest więc warunkiem koniecznym do pozytywnego zaliczenia egzaminów wstępnych.

 

55

 

Jesteśmy pasjonatami naszego zawodu czym zarażamy wszystkich naszych uczniów. Na zajęciach zawsze panuje miła i przyjazna atmosfera ale od naszych uczniów również wymagamy solidnej pracy i zaangażowania!

 

Zajęcia i program nauczania są odpowiednio  dostosowane do wymogów egzaminu. Przygotowanie do egzaminów na poszczególne uczelnie i wydziały objęte są osobnym programem. Do każdego ucznia podchodzimy indywidualnie w zależności od jego upodobań i predyspozycji. Naukę w naszej szkole można zacząć od zera, nie wymagamy wcześniejszego przygotowania.

 

Lekcje trwają 4 h i odbywają się na ogół 1 w tygodniu ale można uczestniczyć w nich częściej co w przypadku osób z maturalnych klas jest częstym rozwiązaniem.  Co roku  kurs kończy się intensywnymi warsztaty rysunkowymi rozpoczynającymi się na około 2 tygodnie przez egzaminem.  

Tematyka zajęć rysunkowych:
•    perspektywa i rysunek odręczny,
•    rysunek z wyobraźni o charakterze projektowym,
•    martwa natura,
•    światłocień,
•    studium postaci,
•    rysunek plenerowy,
•    kształtowanie przestrzeni architektonicznej,
•    studium krajobrazu, natury, roślinności,
•    próbne egzaminy rysunkowe.

 

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: 4 GODZINY ZEGAROWE