HISTORIA
SZTUKI

Cykl zajęć obejmujący całość materiału niezbędnego do przystąpienia do egzaminu maturalnego z przedmiotu Historia Sztuki.

Historia Sztuki to nauka humanistyczna, której przedmiotem jest wiedza z zakresu malarstwa, rzeźby i architektury. Jest to jeden z przedmiotów liczących się w procesie rekrutacyjnym na uczelnie wyższe o profilach artystycznych i architektonicznych. Nasza Szkoła prowadzi zajęcia w charakterze wykładów przygotowujących do egzaminu maturalnego.

Osoby biorące udział w zajęciach otrzymują szereg materiałów takich jak notatki do każdego tematu, materiały dydaktyczne z szeroko opisanym tematem zajęciowym, zebrany i umieszczony na płycie DVD kanon dzieł wymagany podczas egzaminu maturalnego, filmy edukacyjne itp.

Zajęcia prowadzone są przez:

  • mgr Martę Jacak 

Terminy:

  • Sobota 8.00 – 9.30

Czas trwania zajęć:

1,5 godziny zegarowej

Opłata miesieczna:

uzależniona od liczebności grupy 

PIERWSZE ZAJĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2019/20 - 14.09 (sobota) godz. 8.00

wróć