HISTORIA
SZTUKI

Cykl zajęć obejmujący całość materiału niezbędnego do przystąpienia do egzaminu maturalnego z przedmiotu Historia Sztuki.

Historia Sztuki to nauka humanistyczna, której przedmiotem jest wiedza z zakresu malarstwa, rzeźby i architektury. Jest to jeden z przedmiotów liczących się w procesie rekrutacyjnym na uczelnie wyższe o profilach artystycznych i architektonicznych. Nasza Szkoła prowadzi zajęcia w charakterze wykładów przygotowujących do egzaminu maturalnego.

Osoby biorące udział w zajęciach otrzymują szereg materiałów takich jak notatki do każdego tematu, materiały dydaktyczne z szeroko opisanym tematem zajęciowym, zebrany i umieszczony na płycie DVD kanon dzieł wymagany podczas egzaminu maturalnego, filmy edukacyjne itp.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonego nauczyciela historii sztuki przygotowującego do matury (pracujący w klasach o profilu rozszerzonym) - EGZAMINATOR -Jako jedyny nauczyciel w Nowym Sączu przygotowuje do Olimpiady Artystycznej z Historii sztuki z najwyższymi wynikami na szczeblu centralnym.

Zajęcia prowadzone są przez:

  •  mgr Martę Jacak

Terminy:

  •  Sobota 8.00 – 9.30

  • Stacjonarnie i online

Czas trwania zajęć:

1,5 godziny zegarowej

Opłata miesięczna:

uzależniona od liczebności grupy.

 

 

wróć