Marta Jacak

Marta Jacak absolwentka Akademii Pedagogicznej w Krakowie, jest magistrem wychowania plastycznego, dodatkowo ukończyła studia podyplomowe z informatyki i wiedzy o kulturze. Przez cały swój staż nauczycielski doskonali wiedzę biorąc udział w sympozjach, warsztatach plastycznych, kursach szkoleniowych oraz innych formach doskonalenia. Współpracuje z wieloma instytucjami państwowymi. Należą do nich: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Sądecki Park Etnograficzny, Galeria im S. Szafrana w Pałacu Młodzieżowym, BWA, galeria Marii Ritter w Nowym Sączu, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.

Czując potrzebę rozwijania zdolności plastycznych wśród dzieci i młodzieży co roku opracowuję autorski program zajęć artystycznych. Stara się, aby propozycje tematyczne zajęć były interesujące, ciekawe, porywały do pracy, inspirowały do działań twórczych. Wykorzystuję do tego różnorodne techniki plastyczne. Efektem podniesienia atrakcyjności zajęć są wyjścia w plener,  do muzeum, galerii czy na wystawy plastyczne.

Uczniowie pod jej kierunkiem biorą udział w wernisażach, happeningach, aukcjach. Co roku przygotowuje dzieci do konkursów plastycznych, w których zajmują najwyższe lokaty zdobywając nagrody i wyróżnienia. Wśród konkursów są takie, które osobiście opracowała  i zrealizowała. Promuje zdolną młodzież organizując wystawy autorskie.

Co roku otrzymuje nagrody za aktywną pracę, trzykrotnie  otrzymała nagrodę przyznaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Muzeum Okręgowe w Toruniu za krzewienie wśród dzieci i młodzieży zainteresowań sztuką i muzealnictwem.

Pasjonatka historią sztuki, prowadzi zajęcia w szkole ponadgimnazjalnej z tego przedmiotu oraz kursy, przygotowując młodzież do matury na poziomie rozszerzonym, efektem czego jej uczniowie osiągają bardzo dobre wyniki. Jako jedyny nauczyciel w Nowym Sączu przeprowadza międzyszkolny etap  Olimpiady Artystycznej z historii sztuki. Co roku jej uczniowie zajmują wysokie miejsca w etapie okręgowym w Krakowie.

Dzięki jej pracy i indywidualnemu rozwijaniu artystycznych uzdolnień, wielu jej uczniów kontynuuje swoje pasje na ASP i innych uczelniach artystycznych.

wróć