ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE
DLA DZIECI

Warsztaty artystyczne z elementami historii sztuki skierowane są do najmłodszych artystów. Program zajęć został dobrany w taki sposób aby poprzez zabawę dzieci zdobywały nowe umiejętności oraz zainteresowały się szeroko pojętą sztuką.

Nasza szkoła opracowała autorski program zajęć dzięki któremu dzieci mają okazję m. in. wykonywać nietypowe eksperymentalne prace plastyczne z wykorzystaniem nowatorskich technik  i  metod tworzenia np. asamblaż, instalacja, ready made. Wykorzystujemy współczesne media w sztuce ucząc naszych małych artystów jak nakręcić film, wykonać artystyczną fotografię, stworzyć reklamę, nasi uczniowie będą brali udział w zajęciach parateatralnych, happeningu. Każde zajęcia uatrakcyjnia  krótka interakcyjna  rozmowa na temat sztuki. Stosujemy ciekawe i nowatorskie  techniki i metody pracy dbając o twórczy rozwój naszych uczniów. Na naszych zajęciach panuje przyjazna, rodzinna atmosfera.

Kontakt ze sztuką - zarówno z pozycji odbiorcy, jak i twórcy - rozwija u dzieci ekspresję i umiejętności artystyczne oraz zdolność do działania i osiągania celu; wyrabia też poczucie ładu, porządku i estetyki, rozbudza zaciekawienie i wrażliwość, pomaga również dzieciom w odkrywaniu swojego „ja”. Wszystko, co jest dla dzieci nowe i ciekawe, oddziałuje na ich zmysły, kształtuje percepcję i wyobraźnię, wywołuje także przeżycia będące źródłem radości i dobrego samopoczucia, które mają wpływ na cały organizm dziecka.

Dzieciom podoba się to, co przynosi im radość, wywołuje miłe wrażenia lub doznania zmysłowe, które pobudzają je emocjonalnie. To z kolei skłania je do podejmowania własnych prób i działań w otaczającej rzeczywistości, do wyrażania siebie - do ekspresji artystycznej. Dlatego tak ważną sprawą jest zapewnienie dzieciom stałego dostępu do sztuki oraz możliwości jak najczęstszego wypowiadania się poprzez twórczość.

Rolą „AKADEMI SZTUKI” jest pomoc w odkrywaniu otaczającej ich rzeczywistości i w tworzeniu obrazów wizualnych tego świata. Dzieci zdolne trafiając do nas, oczekują zainteresowania i wsparcia są trudnymi i wymagającymi partnerami. Dostrzegając zdolnych uczniów, wychodzimy im naprzeciw, podejmując takie działania, które pozwolą rozwijać i pielęgnować ich uzdolnienia oraz talenty. Dlatego tak ważne jest właściwe rozpoznanie indywidualnych możliwości każdego dziecka, a być może odkrycie drzemiących w nim, a do tej pory nieujawnionych talentów.

 Wykorzystujemy różnorodne techniki: rysunek ołówkiem, węglem, kredką i tuszem oraz frottage i monotypię malowanie gwaszem, akwarelami, temperami collage (z użyciem kolorowych papierów, gazet, fragmentów opakowań i materiałów) elementy grafiki (linoryt, gipsoryt) rzeźbę w glinie, działania w przestrzeni, instalacje organizujemy też letnie plenery i wystawy. Zajęcia w małych, zróżnicowanych wiekowo grupach, prowadzą doświadczeni pedagodzy. Zapewniamy dzieciom przyjazną, twórczą atmosferą i wszystkie materiały plastyczne oraz narzędzia.

W Akademii Sztuki dzieci zdobywają umiejętność wyrażania własnych emocji w procesie twórczym, rozwijają też te cechy osobowości, które będą przydatne w życiu społecznym. Stają się uważnymi obserwatorami otaczających zjawisk, widzą więcej szczegółów i barw wokół siebie. Poprawia się znacznie ich sprawność manualna, a przede wszystkim samoocena. Wiemy, że atmosfera akceptacji i poczucie bezpieczeństwa pomagają każdemu dziecku przeżywać naturalną radość tworzenia. Zapewniamy to wszystkim uczestnikom warsztatów plastycznych.

Nauczanie ma charakter indywidualny i dostosowany do potrzeb i umiejętności uczestników. Zajęcia w małych grupach prowadzą wykładowcy o dużym doświadczeniu pedagogicznym.

Zajęcia prowadzone są przez:

 • mgr Martę Jacak 
 • inż. arch. Sylwię Chudzik
 • stud. arch. Szczepana Zygmunt
 • stud. arch. Agnieszkę Peciak
 • stud. arch. Aleksandrę Paradysz
 • stud. arch. Katarzynę Pasiekę

Terminy PIERWSZYCH ZAJĘĆ w roku szkolnym 2023/24:

 • KRAKÓW (grupa 10-13 lat): 5 września (wtorek) godz. 17.30
 • KROSNO (grupa 10-13 lat): 8 września (piątek) godz. 16.00
 • NOWY SĄCZ
  1. GRUPA  6-8 lat - 4 września (poniedziałek) godz.  15.30
  2. GRUPA 9-11 lat - 4 września (poniedziałek) godz. 17.00
  3. GRUPA 12-14 lat - 5 września (wtorek) godz. 16.00

Stałe terminy zajęć:

 • KRAKÓW (grupa wiekowa 10-13 lat): wtorek 17.30-19.30
 • KROSNO (grupa wiekowa 10-13 lat): piątek 16.00-18.00
 • NOWY SĄCZ
  1. GRUPA wiekowa  6-8 lat - poniedziałek 15.30-16.45
  2. GRUPA wiekowa 9-11 lat - poniedziałek godz. 17.00 – 19.00
  3. GRUPA wiekowa 12-14 lat - wtorek godz. 16.00- 19.00

Czas trwania zajęć:

 • KRAKÓW (grupa wiekowa 10-13 lat)- 2 h zegarowe
 • KROSNO (grupa wiekowa 10-13 lat)- 2 h zegarowe
 • NOWY SĄCZ:
 1. GRUPA 6-8 lat - 1.15 godziny zegarowej
 2. GRUPA 9- 11 lat - 2 godziny zegarowe
 3. GRUPA 12- 14 lat- 3 godziny zegarowe

Opłata miesięczna:

 • KRAKÓW, KROSNO (grupa wiekowa 10-13 lat)- 350 zł*
 • NOWY SĄCZ:
 1. GRUPA 6- 8 lat- 280 zł*
 2. GRUPA 9- 11 lat - 320 zł*
 3. GRUPA 12- 14 lat- 370 zł*

 

(* w cenie są wszystkie materiały dostępne na zajęciach)

 


 


 

 

 


 

wróć