ZNÓW BYLIŚMY NAJLEPSI!

Znów byliśmy najlepsi!😊 To już 6 raz przeciągu ostatnich lat kiedy to uczeń z naszej szkoły zdaje egzamin z najlepszym możliwym wynikiem! Edyta Krzyżak uzyskała średnią ocen 4.75 był to JEDYNY TAKI WYNIK NA PRAWIE 800 KANDYDATÓW! Drugi najlepszy wynik ze średnią ocen 4.5 (na 12 łącznie osób) aż 3 były z FORMATU- Aneta Oleksy, Julia Wacławik, Oliwia Pojnar- GRATULACJE! Wszyscy pozostali uczniowie zdali egzaminy z łączną  średnią powyżej 4.0 co w tym roku zważywszy na sposób oceniania było nie lada sukcesem!

wróć